Insert title here
左侧导航栏
  • 论坛声明:本帖由网友上传,只代表网友个人观点,转帖请注明作者及出处。

汾州昌宁公塚廟记【断句释文】

晋洪洞张德怀:

汾州昌宁公塚廟記          张守愚

         天有五行,水为之长,水之为大矣哉!极天下之信,善利万物而不窮!苟失其信,赤能害万物至于怀山襄陵,下民昏垫,当其为害,时聖主在上用能俾!又故自五帝以来,有水官掌治之,少皞之裔孙,昧为玄冥师,玄冥乃所谓水官也!昧为之长,昧之子台骀,台骀能祠其官业,宣汾洮障大泽,以处太原.颛项嘉其功,乃封之汾川厥后,有沈姒蓐黄四国,世守其祀而不绝,至春秋时,晋主汾乃始滅之,子产是以谓:台骀汾神也!良有以焉!宁化县郭西南二十余里,有定河村,村侧有小丘,左汾琁,右谷口,高且寻俊廣,殆亩余上有业祠!古往流言谓:为台骀墓主汾神,而土俗雖承传之久,亦不知所以然,又不能负符简而投於洞中,严禁櫵採,乃封闭洞门,以绝出入,前旧有龙祠,不能究其建立之岁月,有杜师者,修真士也!于洞侧起围室而居,已数年矣!为人所敬信,欲重修殿宇,兴其道众谋之,计财无所出,乡豪李敬等皆轻财好义,即赞成之.于是富者施财.贫者助力,匠者输工,故筑室采木,奋去锸来蜂攒蝶聚後畢,举而师未尚出其堵,不逾年而殿宇绘饰一新!予友人李师谓:予宜记其事,故谨述之!大和四年岁次甲子冬至日立石。                    摘自《四库全书》」
- - - - - - - - - - - - - - -
释文断句:张飞曾【洛阳】


点赞


  • 分享到
    谢谢您的阅读, 您是本文第 1101 个阅览者

网友回复

单张最大不超过1M!