Insert title here
左侧导航栏
 • 论坛声明:本帖由网友上传,只代表网友个人观点,转帖请注明作者及出处。

关于“张衡”地震仪

 • 换角度
 • 等级:白银
 • 经验值:6955
 • 积分:
 • 9
 • 17052
 • 2018-10-11 00:55:23

 在史书上有“记载”,东汉时期的“张衡”发明了一个“候风地动仪”。可现在并没有流传“实物”,现在“照片”和教科书上的,及“模型”是后人“仿造”的“外形”,但内部“结构”,用“棒”显然“不敏感”也不“精确”。 我以为,应当内部有一个“巨大球体”,是“立”着的,远处传来“地震波”,这个“球”就能“感应”到,轻轻一动,就有可能“触及”到“通向”龙嘴与“珠”相拉之“杆”这“珠”就“捅”下来了。因为“球体”的面积“很大”,略一动就可“触及”……而现代模型用的不是“球体”而是“棒”,显然“不精确”。

 再说,灵敏度,在“东汉时期”,不象现在,那么多“干扰”,汽车一过就会产生“地面波”,更不用了“大型机械”了,只是我们没有很好地“把握”,在内部“结构” 搞“不清楚”了……

点赞

 • 分享到
  谢谢您的阅读, 您是本文第 17052 个阅览者

网友回复

如果“复原”,切实能“出效果”,这设想有两种:一种利用“地震波”,但“史书”说的是“地震源方向的珠掉落”,可地震波带来“推动”应当“相反之珠”掉落,如何实现“正对方”呢?如“图”,如果内部不劝而外部动,那“球”的“顶杆”是“向外推”,这“外壳”移动,那这个“外壳”就应当是“软性”的,被“外界挤压”,导致“珠”就被“挤”掉落。当然“外壳”软不坚固,故无法“长期保存”,也就今天难见到“实物”了。

 可要从“另一角度”不是“利用磁波”呢?中心的是一个“磁球”,用“导磁杆”那头是“吸”着“球”呢?当地震“磁波受到破坏”,那来源方面之“小球”的“磁力”不足,就会“掉落”……。如果是这个原理,那中国“发明磁”的运用,就可提前到“东汉时期”。

帖子附图:

利用地震波

帖子附图:

利用地震“磁”的变化

  谢谢您的阅读, 您是本文第 17052 个阅览者

地震仪是地面的震动和质量静止的不动传递的差异显示,当然质量越大

差异越明显更精确。  谢谢您的阅读, 您是本文第 17052 个阅览者

张衡地动仪中心有一个红木圆板,中心镶嵌一个园轴,头重脚轻。一旦有微弱震动红木圆板就倾倒砸向一个龙头机关,龙嘴含的球就掉下来,预报那个方向有地震。


帖子附图:
  谢谢您的阅读, 您是本文第 17052 个阅览者

可正巧是“反方向”的那个“触”到“珠”掉……再说“红木”是如何“感应”到的呢?如果“吊”起来,也应当是“反方向移动”啊。关键是“来源方向”的“珠”是如何“掉”的。

  谢谢您的阅读, 您是本文第 17052 个阅览者

质量大的撞击质量小的,是很容易的。

  谢谢您的阅读, 您是本文第 17052 个阅览者

《后汉书.卷五十九:张衡列传.第四十九 》:“阳嘉元年,复造候风地动仪。以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。[一]其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。如有地动,尊则振龙机发吐丸,而蟾蜍衔之。振声激扬,伺者因此觉知。虽一龙发机,而七首不动,寻其方面,乃知震之所在。验之以事,合契若神。自书典所记,未之有也。尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征,后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。”


  谢谢您的阅读, 您是本文第 17052 个阅览者

引自:6楼:哈哈布库于  2018-10-21 20:49:43发表 《后汉书.卷五十九:张衡列传.第四十九 》:“阳嘉元年,复造候风地动仪。以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。[一]其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。如有地动,尊则振龙机发吐丸,而蟾蜍衔之。振声激扬,伺者因此觉知。虽一龙发机,而七首不动,寻其方面,乃知震之所在。验之以事,合契若神。自书典所记,未之有也。尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征,后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。”

当时巳 达到巧妙的物理结构获取地壳震动的方向、位置。

  谢谢您的阅读, 您是本文第 17052 个阅览者

换角度指南针出现说明,古代早就运用磁石器了!

  谢谢您的阅读, 您是本文第 17052 个阅览者

一个小底磁柱就行了,往那一倒就碰
  谢谢您的阅读, 您是本文第 17052 个阅览者
单张最大不超过1M!